Naše kočka má koťata – už zase

Pohlavní cyklus kočky se od feny výrazně liší. Kočky jsou sezónně polyestrické, což znamená, že v období sezóny – zpravidla od jara do podzimu mohou mít více plodných říjí. Další specifikou cyklu těchto domácích zvířat je fakt, že k ovulaci dochází provokovaně, tedy ihned po spáření s kocourem.

Pokud tedy kočka začne mrouskat a kdykoli během mrouskání dojde ke spáření, je prakticky jisté, že zabřezne. Přesné načasování zde tedy, na rozdíl od chovu psů, nehraje tak zásadní roli. Pokud nedojde ke spáření, přejde kočka do tzv. meziříjového anestru, který trvá cca 1 až 2 týdny. Po této době začne mrouskat znova. Tento cyklus mrouskání a krátkých období klidu se opakuje od jara do podzimu. U jedinců chovaných v bytě může cyklus probíhat i celý rok.

V případě, že kočka zabřezne, trvá gravidita cca 64 dní. Ve vrhu bývá standardně 4-6 koťat. Kočka začíná mrouskat cca 2-3 týdny po porodu a pokud je v blízkosti kocoura, může už takto brzy po porodu opět zabřeznout. Během roku tedy jedna samice může přivést na svět i tři vrhy koťat.

Jedinou jistou a doporučitelnou ochranou před nežádoucím nakrytím je včasná kastrace. Jedná se o ambulantní zákrok, kdy kočička ještě týž den odchází po probuzení domů.

V naší ordinaci se setkáváme i s občasnými požadavky majitelů koček na hormonální antikoncepci. Podávání tablet sice vypadá na první pohled lákavě, nicméně vzhledem k závažným nežádoucím účinkům, ceně a dočasnosti se jedná o opatření nevhodné a pro majitele nevýhodné. Podávání hormonální antikoncepce kočkám se pojí se zvýšeným rizikem zánětu dělohy, který může končit až smrtí. V naší ordinaci tedy hormonální antikoncepci nedoporučujeme.

Kočky začínají dospívat v cca 6-9 měsících života a zpravidla dospívají na jaře. Kočky narozené na podzim tedy dospívají o něco dříve než samice narozené v létě. Standardní kastrace se provádí od šesti měsíců věku, raná kastrace se dá provést již od tří měsíců. Kočku s koťaty je ideální kastrovat dva až tři týdny po porodu.

Máte doma kočku a nechcete koťata? Obraťte se na nás a společně naplánujeme další kroky tak, aby vaše soužití s vaší kočkou bylo pohodové a bez starostí.

Přejít nahoru